Wie zijn we?

ENTer4 bestaat uit een samenwerking tussen zes Oost-Vlaamse scholen buitengewoon onderwijs type 4:

  • BuBaO Sint-Gregorius
  • BuBaO Sint-Lodewijk
  • BuBaO Ten Dries
  • BuSO Sint-Gregorius
  • BuSO Sint-Lodewijk
  • BuSO Ten Dries.

We ondersteunen leerlingen met een motorische beperking (type 4) in het gewoon onderwijs, dit zowel in het kleuter-, lager als secundair onderwijs. We werken in alle onderwijsnetten.

We brengen de expertise van het buitengewoon onderwijs in samenwerking met onze MFC’s en betrokken externe diensten naar het gewoon onderwijs.