Werkingsgebied

ENTer4 begeleidt leerlingen met een motorische beperking in alle onderwijsnetten (Katholiek Onderwijs, Gemeenschapsonderwijs, Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw en het Provinciaal onderwijs Vlaanderen) en op alle onderwijsniveaus (kleuter, lager, secundair).