Samenwerking

Vanuit ENTer4 werken we samen met MFC’s, CLB’s, externe diensten, privé-therapeuten, …

Daarnaast werken wij nauw samen met de regionale ondersteuningsnetwerken en de andere expertisenetwerken. De ondersteuningsnetwerken begeleiden kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften omwille van:

  • ​een licht verstandelijke beperking of leerstoornis (type basisaanbod)
  • een emotionele of gedragsstoornis (type 3)
  • een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS) (type 7)
  • een autismespectrumstoornis (ASS) (type 9)

Het expertisenetwerk type 2 begeleidt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften omwille van een verstandelijke beperking. Het expertisenetwerk type 6 begeleidt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften omwille van een visuele beperking. Het expertisenetwerk type 7 begeleidt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften omwille van een auditieve beperking.

Alle contactgegevens vindt u op onze pagina ‘links’.