Aanmelden/registreren

Ondersteuning aanvragen voor leerlingen type 4 voor het schooljaar 2019 – 2020

  • Lijst de leerlingen van de school op die ondersteuning nodig hebben voor type 4 én die beschikken over de daarvoor nodige documenten = verslag of gemotiveerd verslag of inschrijvingsverslag (= oud GON-document). Mail deze lijst en het gemotiveerd verslag door naar info@enter4.be.
  • Om in aanmerking te komen voor ondersteuning type 4 is een (G)V type 4 nodig. De school voor gewoon onderwijs doet, na overleg met CLB en ouders, de aanmelding naar info@enter4.be, met (G)V in bijlage of op zijn minst de nodige gegevens, zoals geboortedatum, motorische problematiek, contactgegevens school en CLB, rijksregisternummer, … . Dan verwerken wij die aanmelding en wijzen we toe aan een ondersteuner. De ondersteuning kan starten van zodra het (G)V gefinaliseerd werd.
  • Via het softwarepakket van de school geeft u vervolgens door aan het departement Onderwijs = AGODI welke leerlingen ondersteuning zullen krijgen en door welke school BuO dit zal gebeuren. Klik op het software systeem voor meer info over het aanmelden. Informat, Wisa en Broekx.