Aanmelden/registreren

Voor een vlotte start op 1 september…

Om vlot te kunnen starten op 1 september 2019 vragen wij u om :

De leerlingen die aan de voorwaarden voldoen én voor wie duidelijk is dat er ondersteuning nodig is of blijft (= reeds gekende leerlingen) , zo snel mogelijk en uiterlijk voor het einde van het schooljaar (30 juni 2019) door te geven aan de scholen voor buitengewoon onderwijs. Zo kunnen de ondersteunende scholen voor die leerlingen alvast vanaf 1 september ondersteuning bieden. Dit kan door te mailen naar info@enter4.be.

Ondersteuning aanvragen voor leerlingen type 4 voor het schooljaar 2019 – 2020

  • Lijst alle leerlingen van de school op (huidige + nieuwe) die ondersteuning nodig hebben voor type 4 én die beschikken over de daarvoor nodige documenten = verslag of gemotiveerd verslag of inschrijvingsverslag (= oud GON-document). 
  • Via het softwarepakket van de school geeft u vervolgens voor al deze leerlingen door met welke school BuO u wil samenwerken voor de ondersteuning van deze leerlingen. 
  • Dit wordt dan vanuit het softwarepakket van de school, via DISCIMUS, doorgestuurd naar het departement Onderwijs = AGODI. 
  • De scholen voor gewoon onderwijs zijn zelf verantwoordelijk om de gemaakte keuzes mee te delen aan de betreffende BuO-scholen. Zij bezorgen een lijst van de leerlingen die ondersteuning nodig hebben, zodat de BuO-scholen zo snel mogelijk met de ondersteuning kunnen starten. Op die manier hebben de scholen BuO een overzicht op de middelen die aangewend dienen te worden in functie van de ondersteuning, zodat die zeker kan doorgaan. Voor meer info hieromtrent verwijzen we door naar de omzendbrief: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#2-5